Hizmetlerimiz

HVI M 1000 Tarafından Ölçülen Fiziksel Özellikler

Analiz yapılan fiziksel özellik Kısaltması Kalite Özelliği Anlamı Birimi
  Balya ID Balya Kimliği Balya Tanıtıcı Bilgileri -
  Rep ID Analiz Tekrar sayısı    
  Amt Analiz edilen liflerin adedi    
Micronaire/Mikroner MIC Mikroner Lif inceliği -
Spinning Consistency Index SCI İplik eğrilebilirlik indeksi İplik eğrilebilirlik indeksi -
Maturity Mat Olgunluk Olgunluk %
Upper Half Mean Lenght UHML/Len Uzunluk Üst Yarı Ortalama Uzunluk Eksperlerin belirlediği stapel uzunluğuna denk gelen lif uzunluğu mm
Uniformty Index  UI Uniformite İndeksi Lifi uzunluk varyasyonu ile orantılı olan kalite özelliği %
Short Fiber  SF Kısa Lif içeriği 12 mm’den kısa lif içeriği  yüzdesi %
Strength Str Mukavemet / Lif Kopma dayanıklılığı Lif demetinde ölçülen lif mukavemeti  gr/tex
Elongation elg Elastikiyet / Uzama Lif demetinde ölçülen lif uzaması %
Moisture * Moist/ Mst Nem Ölçülen pamuk örneğinin nem içeriği %
Reflectance Rd Parlaklık / Beyazlık Derecesi Pamuk örneğinin beyazlık yansıması -
Yellowness +b Sarılık Derecesi  Pamuk örneğinin sarılığı -
Color Grade C Grd Renk Derecesi Pamuk örneğinin renk derecesi  
Trash Count Tr Cnt Çepel Sayısı Pamuk örneğinde bulunan çepel adedi  
Trash Area Tr Ar Çepel Alanı Pamuk örneğinin çepelle kaplı alan %
Trash (Leaf Grade) Tr ID Çepel Derecesi(1-8) Pamuk örneğinin çepel miktarı  
Neps Nep Nep miktarı Pamuk örneğinin  Nep (düğüm) miktarı Adet/gr
  Average Ortalama Değer Tekrarların ortalaması  
  Std. Değ. Standart Sapma Tekrarların standart sapması  
  CV% Varyasyon Katsayısı Tekrarların varyasyon katsayısı %

*TS 4102 sayılı TSE pamuk standardına gore numune neminin 6,75-8,25 arasında olması gerekir.

Deneyiminizi geliştirmek ve site kullanımınızın analizi için KVKK kapsamında çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Kullanımı`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.