Hakkımızda

İzladaş Hakkında

İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 11.09.2013  tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilerek faaliyete başlamıştır.

İzmir Ticaret Borsası’nın  yüzde 100 sermayesi ile kurulmuş olan şirketimiz kuruluş işlemlerinin ardından gerekli ekipman yatırımlarıyla çalışmalara başlamış ve ilk olarak pamuk lif analiz laboratuvarı ile 25.02.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Lif analiz laboratuarı Borsa üyelerine ve pamuk analizi yaptırmak isteyen özel kişilere Uster HVI 1000  cihazı ile hizmet vermektedir.

Şirketimiz ana sözleşmemizde bulunan diğer benzeri alanlarda ve farklı gıda ve tarım ürünlerinde de analiz ve arge çalışmaları sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla proje çalışmalarına devam edilmekte olup laboratuvar hizmetleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

İZLADAŞ’ın başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardır;


1.  Gıda maddeleri ile gıdaların üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddelerin, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin, gıda katkı maddelerinin, gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj maddelerinin hijyen ve kalite kontrolleri ile yapısı itibarıyla gıdanın bileşiminde bulunmaması gereken maddeleri tespit etmek üzere özel gıda kontrol laboratuvar kurmak, işletmek, kiralamak, kurulacak olan laboratuvarlarda laboratuvar endüstrisini ilgilendiren konularda bilumum tasarruf ve etkinliklerde bulunmak,

2.    Tüm tarım ve hayvancılık ürünleri, su ve orman ürünleri, tarım ürünlerinden yarı mamul ve mamul sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ürünlerinin laboratuvarlarda analizlerini yapmak ve rapor yazmak, laboratuvar hizmetlerinin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışından cihaz, donanım, kimyasal ürünler satın almak, laboratuvar hizmetleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri almak ve vermek,

3.    Her türlü ham veya işlenmiş mamul veya yarı mamul tarım, sanayi, orman, su, hayvansal ürününün ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etmek üzere laboratuarı kurmak, işletmek, kiralamak,

4.    Her türlü tohum geliştirme, iyileştirme, üretme çalışmaları yapmak.

5.    Kurulu veya kurulacak olan kantarlarda her türlü araç ve emtianın tartım işlemi yapmak,

6.    İlgili mevzuata uygun olarak Yetkili Sınıflandırıcı olarak faaliyet göstermek,

7.    Faaliyet alanlarına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek alanlara ilişkin yazılım hazırlamak, geliştirmek ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

8.    Her türlü tarım ürünleri, tarım ürünlerinden yarı mamul ve mamul sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ürünleri ile ilgili eğitim, seminer, kongre, çalıştay, panel, fuar vb. organizasyonlar düzenlemek, bu konularda danışmanlık yapmak,

9.    Çalışma alanları ile ilgili kalite yönetim sistemleri ve kalite kontrol sistemlerini yurtiçi ve yurtdışında kurmak,

10. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak üniversiteler, teknoparklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve yürütmek, projelere danışmanlık yapmak,

11.  Faaliyet alanına giren konularla ilgili projeler yazmak, her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.